ASKO

Våre administrativt ansatte medarbeidere har eller tilegner seg disse kvalifikasjonene i ASKO

Sentrale arbeidsoppgaver kan være