ASKO

To damer står ved en truck på lageret og smiler

Vi har et grundig opplæringsprogram og et eget opplæringsteam som bistår med faglig støtte og veiledning gjennom hele læretiden.

Våre lærlinger har eller tilegner seg disse kvalifikasjonene i ASKO

Sentrale arbeidsoppgaver for lærlinger innen logistikkfaget

Du vil få opplæring gjennom hele varestrømmen med faglig støtte fra egen fadder. Her får du opplæring helt fra varene kommer inn på varemottaket, og helt frem til sluttbruker (kunde).

Aktuelle opplæringsavdelinger er:

Sentrale arbeidsoppgaver for lærlinger innen yrkessjåførfaget

Du vil få opplæring i og forståelse for transportadministrasjonen som:

Sammen med en fadder vil du få opplæring i varestrømmen på vårt lager, noe som fremmer helhetsforståelsen før varene transporteres ut til kunde. Deretter vil du være med i en periode som hjelpemann på bil. Når tilstrekkelig opplæring og nødvendige kompetansebevis er bestått, starter du tiden som sjåfør – først sammen med en etablert sjøfør som er med som støtte og kan gi veiledning – deretter selvstendig kjøring.

Det kan også finnes muligheter i andre lærefag i enkelte ASKO-selskap, som IKT og kontor- og administrasjonsfaget.

Se en film fra vår lærlingsamling som vi hadde januar 2017 med lærlinger fra ASKO-selskapen over hele Norge samlet i Oslo.