ASKO

Vi har som mål å utdanne nye fagarbeidere, og dette er noe vi tar på alvor. Vi har et grundig opplæringsteam som bistår med faglig støtte og veiledning gjennom hele læretiden. I ASKO vil du bli del av et godt læremiljø med fokus på faglig og personlig utvikling, med en praksis som er tett koblet opp mot kompetansemålene i læreplanen.

Vi kan tilby en trygg arbeidsplass med ryddige arbeidsforhold, tilgang til nytt og moderne utstyr og spennende teknologi hos en aktør som tar samfunnsansvar og ligger langt fremme med tiltak for å spare klima og miljø. Lønn utbetales fast en gang i måneden.

Vi satser på lærlinger inne logistikk- og yrkessjåførfaget hvor vi har et godt etablert miljø. ASKO er medlemsbedrift tilknyttet opplæringskontorene rundt omkring i Norge, og selskapene våre er lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord. Sammen har vi det faglige ansvaret for at du som lærling hos ASKO består fagprøven i logistikk- og yrkessjåførfaget.

Det kan også finnes muligheter i andre lærefag i enkelte ASKO-selskap, som IKT og kontor- og administrasjon.

Lærling i logistikkfag – lær fra lageret til en ledende logistikkbedrift

Som lærling vil du få opplæring gjennom hele varestrømmen med tett oppfølging fra egen fadder i moderne lager. Her får du opplæring helt fra varene kommer inn på varemottaket, og helt frem til sluttbruker (kunde).

Les mer om å være lærling i logistikkfag

Lærling i yrkessjåførfag – med veien som læreplass

Som lærling i yrkessjåførfag vil du sammen med en fadder få opplæring i varestrømmen fra lager til butikk, og når lastebilsertifikatet er bestått vil opplæringen fortsette i en av våre moderne biler.

Les mer om det å være lærling i yrkessjåførfag

Usikker på hvordan du kan bli lærling?

Ikke la sjansen gå ifra deg! Vi ønsker lærlinger med oppriktig interesse for våre fag, initiativ og en god arbeidsetikk.

Les mer om hvordan du kan bli lærling