ASKO

ASKO NORD søker engasjerte lagermedarbeidere til sommerjobb i 2023)

Søk på stillingen

ASKO NORD AS

  • Stilling Lagermedarbeider
  • Sted Tromsø
  • Fylke Troms og Finnmark
  • Varighet Sommer/sesong
  • Stillingstype Heltid
  • Søknadsfrist 31. mai 2023
  • Kontaktperson Kjell Roger Jakobsen
  • Telefon 93228688
  • E-post

Vi søker engasjerte lagermedarbeidere til sommerjobb i 2023

Våre kvinner og menn skal kjennetegnes med at de har høy indre motivasjon og stor arbeidskapasitet. Man har forståelse for at man er en viktig brikke i et stort fellesskap, og ønsker å stå på litt ekstra de gangene behovet melder seg. Vi lever av våre kunder, og må derfor alltid ha forståelse for kundenes forventninger til høy kvalitet og presise leveranser til enhver tid. Kan du identifisere deg med dette, og i tillegg har opparbeidet deg en solid plattform med gode holdninger og manerer gjennom livet, så vil vi gjerne at du presenterer deg for oss!

Innkomne søknader behandles fortløpende, og kandidater som er aktuelle vil høre fra oss.

Sentrale arbeidsoppgaver


Vi forventer følgende kvalifikasjoner

ASKO NORD er lokalisert i Ramfjorden, og vi opplever et manglende kollektivtilbud. Derfor er vi avhengig av at våre medarbeidere har førerkort og egen bil for å komme seg på jobb.

Rekruttering og ansettelser skjer fortløpende fra dags dato.

Det forutsettes at søker kan jobbe minimum i tidsrommet medio juni og minimum til medio august.
Muligheter for deltid eller tilkallingsvikar etter august.
Opplæring vil vanligvis foregå fra april til medio juni.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Vår rekrutteringsprosess involverer test som sammen med din søknad og CV, danner grunnlag for videre prosess.
Etter samtykke fra aktuelle kandidater, vil bakgrunnssjekk bli gjennomført.  

Søk på stillingen

ASKO har tradisjoner for leveranser av mat tilbake til 1866 og er i dag en moderne logistikkbedrift med over 4000 ansatte.

ASKO omfatter 13 regionale ASKO-selskaper, lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord, samt sentrallagre og samlastingsterminal på Vestby i Viken.

ASKO er engrosvirksomheten til Norges ledende handelshus, NorgesGruppen, og leverer til både dagligvare- og serveringsmarkedet.

Kundene er bl.a. Kiwi, Spar, Joker, Eurospar, Meny, Deli de Luca, Mix, Shell, Esso og Best, samt til hoteller, restauranter, kafeer, kantiner, fastfood, sykehus og offentlig virksomhet.

ASKO er en ledende logistikkbedrift i Norge og i europeisk sammenheng. Vi investerer i moderne lagre og teknologi for å skape en mest mulig effektiv verdikjede fra produsent til kunde.

ASKO har en ambisjon om å være bærekraftig og klimanøytral. Som en av landets største transport-virksomheter krever dette at vi er i front med å ta i bruk miljøvennlige transportløsninger. Vår virksom-het er energikrevende, og vi produserer nå mer fornybar energi fra sol og vind enn det vi forbruker.

ASKO sine ambisjoner:
- Effektiv logistikk til fornøyde kunder
- Konkurransedyktig håndtering av hele varestrømmen
- Bærekraftig og klimanøytral

ASKO NORD AS er en ledende engrosbedrift med ca 200 ansatte og omsetter for ca.5 milliarder i året. Selskapet leverer til dagligvarehandel, storhusholdning og servicehandel i hele Nord-Norge og er lokalisert på Minken Næringspark i Ramfjordbotn.