ASKO

Er du motivert, arbeidslysten og trives med å lede et team?)

Søk på stillingen

ASKO MOLDE AS

 • Stilling Teamleder
 • Sted Molde
 • Fylke Møre og Romsdal
 • Varighet Fast ansettelse
 • Stillingstype Heltid
 • Søknadsfrist 5. februar 2023
 • Kontaktperson Lars Erik Brandshaug
 • Telefon 90966655
 • E-post
 • Kontaktperson Esben Pedersen Ryther
 • Telefon 91847118
 • E-post

Avdeling sammenstilling har ansvar for mottak, sammenstilling og klargjøring av varer fra ulike transittleverandører samt egenproduserte varer.

Som teamleder på sammenstilling vil du ha ansvar for daglig drift og personal på avdelingen og inngå i lederteamet til distribusjonssjef.

Stillingen innebærer å arbeide systematisk med planlegging av drift, budsjett, måltall, prognoser og internkontroll/avvikshåndtering.

Teamleder skal sikre den daglige driften av avdelingen og har personalansvar for avdelingens 6 ansatte som jobber 3-skift.

Vi søker en handlekraftig og samarbeidsorientert teamleder med:

Som person er du selvledende og vet å disponere din tid og energi på en målrettet måte. Du er utholdende og prioriterer å gå jobben gjort og håndterer hindringer uten å miste fokus.

Du er opptatt av å overholde tidsfrister, nå dine mål og oppnå selskapets kvalitetskrav. Er det behov for å bistå på gulvet er du ikke redd for å ta i et tak.

Som leder er du opptatt av tydelig kommunikasjon og samarbeid, og sørger for at alle medarbeidere bidrar til å nå felles mål.

Hvorfor jobbe i ASKO:

Annet:

Med bakgrunn i vår ambisjon om økt kvinneandel oppfordrer vi kvinner til å søke.

Søknader på papir eller via mail vil ikke bli behandlet eller returnert.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Vår rekrutteringsprosess involverer test som sammen med din søknad og CV, danner grunnlag for videre prosess. 

Aktuelle søkere kan bli vurdert underveis og kontaktet før søknadsfristen utløper.

Etter samtykke fra aktuelle kandidater vil bakgrunnssjekk bli gjennomført.

Spørsmål:

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med distribusjonssjef Lars Erik Brandshaug

For spørsmål om prosessen eller andre spørsmål, ta kontakt med rekrutteringsansvarlig Esben Ryther

Søk på stillingen

ASKO har tradisjoner for leveranser av mat tilbake til 1866 og er i dag en moderne logistikkbedrift med over 4.000 ansatte.

ASKO omfatter 13 regionale ASKO-selskaper, lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord, samt sentrallagre og samlastingsterminal på Vestby i Viken.

ASKO er engrosvirksomheten til Norges ledende handelshus, NorgesGruppen, og leverer til både dagligvare- og serveringsmarkedet.

Kundene er bl.a. Kiwi, Spar, Joker, Eurospar, Meny, Deli de Luca, Mix, Shell, Esso og Best, samt til hoteller, restauranter, kafeer, kantiner, fastfood, sykehus og offentlig virksomhet.

ASKO er en ledende logistikkbedrift i Norge og i europeisk sammenheng. Vi investerer i moderne lagre, transportmateriell og teknologi for å skape en mest mulig effektiv verdikjede fra produsent til kunde.

ASKO har en ambisjon om å være bærekraftig og klimanøytral. Som en av landets største transportvirksomheter krever dette at vi er i front med å ta i bruk miljøvennlige transportløsninger. Vår virksomhet er energikrevende, og vi produserer nå mer fornybar energi fra sol og vind enn det vi forbruker.

ASKOs ambisjoner:
- Effektiv logistikk til fornøyde kunder
- Konkurransedyktig håndtering av hele varestrømmen
- Bærekraftig og klimanøytral

ASKO MOLDE AS er en ledende engrosbedrift med ca. 115 ansatte og hadde i 2021 en omsetning på NOK 2,3 milliarder.
Markedsområdet er Romsdal og Nordmøre.
Selskapet leverer til dagligvare-, service- og storhusholdningsmarkedet og er lokalisert i Årødalen, Molde.