ASKO

ASKO NORGE Servering AS

 • Stilling Salg/markedsføring
 • Sted Vestby
 • Fylke Viken
 • Varighet Fast ansettelse
 • Stillingstype Heltid
 • Søknadsfrist 1. desember 2023

 

ASKO Servering søker en forretningsorientert og strukturert KAM som skal sikre videre vekst og effektiv drift av ASKO Serverings kundeportefølje for offentlig sektor. Trives du med å være selskapets spydspiss der du forhandler og sikrer felles bærekraftig vekst for hele verdikjeden? ASKO Servering har en betydelig posisjon innen offentlig sektor og du vil spille en sentral rolle for å forvalte den posisjonen videre.

Ønsker du påvirkningskraft i en sentral rolle, samtidig som du trives med tryggheten i å lene deg på stødige kollegaer i et allerede velfungerende selskap så ønsker vi å høre fra deg.

Stillingen innebærer budsjett- og resultatansvar for hele porteføljen i offentlig sektor samt personalansvar for en kjedekoordinator. Stillingen rapporterer til markedsdirektør kjedesalg.

Hva hverdagen blant annet vil vil bestå av:
 • Overordnet ansvarlig for alle offentlig anbud
 • Bistå ASKO-selskapene med lokale offentlige anbud og avtaler
 • Overordnet ansvar for videreutvikling av avtalenes lønnsomhet
 • Overordnet ansvar for at avtalene overholdes og følges opp
 • Sikre samarbeid rundt avtaler med relevante parter i ASKO Servering, ASKO og NorgesGruppen
 • Være NorgesGruppens ekspert på offentlige anskaffelser

UTDANNING/ERFARING
 • Erfaring fra marked og/eller salg innen B2B
 • Erfaring fra å bygge, utvikle og opprettholde langsiktige og tillitsfulle relasjoner
 • God økonomisk forståelse
 • Erfaring med å forberede og gjennomføre forhandlinger og anbudsprosesser
 • Kunnskap om prinsipper for offentlige anskaffelser
 • Innsikt i hva som driver lønnsomhet hos kundene, samt ferdighet til å realisere lønnsomhet hos disse
 • Vi tror den rette kandidaten har høyere relevant utdanning.

Rett kandidat har en forretningsorientert tilnærming, som både evner å se det overordnede bildet og samtidig dykker ned i detaljene. Du trives med kompleksitet der du gjennom god struktur prioriterer oppgaver på en selvstendig måte. Som et viktig bindeledd mellom kunder og ASKO trives du med å bygge relasjoner og kommuniserer effektivt med ulike nivå og personligheter. Du er trygg og selvstendig, og kommuniserer med overbevisning og gjennomslagskraft.

Vi kan tilby:
En sentral og synlig rolle i det ledende grossistselskapet i Norge. Du vil få tillit og en spennende portefølje med kunder som du får jobbe og optimalisere samarbeidet med hver dag.

KONTOR OG REISEVIRKSOMHET
Arbeidsplassen vil være hos ASKO i Vestby, noe reisevirksomhet må påberegnes

Det vil bli gjennomført bakgrunnsjekk via Semac for aktuelle kandidater

Ønsker du å bli med på reisen til ASKO Servering, send en søknad innen søknadsfrist 01.12 2023. Vi har valgt The Assessment Company AS som partner i utvelgelsesprosessen. Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Robert Nystad på telefon +47 952 60 051 eller Fredrik Boldt +47 974 03 134
 
SØK PÅ STILLINGEN HER
 
 
 
ASKO har tradisjoner for leveranser av mat tilbake til 1866 og er i dag en moderne logistikkbedrift med over 4.000 ansatte.

ASKO omfatter 13 regionale ASKO-selskaper, lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord, samt sentrallagre og samlastingsterminal på Vestby i Viken.

ASKO er engrosvirksomheten til Norges ledende handelshus, NorgesGruppen, og leverer til både dagligvare- og serveringsmarkedet.

Kundene er bl.a. Kiwi, Spar, Joker, Eurospar, Meny, Deli de Luca, Mix, Shell, Esso og Best, samt til hoteller, restauranter, kafeer, kantiner, fastfood, sykehus og offentlig virksomhet.

ASKO er en ledende logistikkbedrift i Norge og i europeisk sammenheng. Vi investerer i moderne lagre, transportmateriell og teknologi for å skape en mest mulig effektiv verdikjede fra produsent til kunde.

ASKO har en ambisjon om å være bærekraftig og klimanøytral. Som en av landets største transportvirksomheter krever dette at vi er i front med å ta i bruk miljøvennlige transportløsninger. Vår virksomhet er energikrevende, og vi produserer nå mer fornybar energi fra sol og vind enn det vi forbruker.

ASKOs ambisjoner:
- Effektiv logistikk til fornøyde kunder
- Konkurransedyktig håndtering av hele varestrømmen
- Bærekraftig og klimanøytral

ASKO NORGE AS er morselskapet for de regionale ASKO-selskapene og har ansvaret for nasjonale kundeavtaler innen dagligvare- og serveringsmarkedet samt sentrale utviklings-, drifts- og støttefunksjoner.
ASKO Servering leverer varer, tjenester og rådgivning til kunder i serveringsmarkedet. Kundene våre er kafeer, restauranter, hoteller, kantiner, bensinstasjoner og offentlig virksomheter