ASKO

Sommervikar Kundeservice)

Søk på stillingen

ASKO HEDMARK AS

  • Sted Ringsaker
  • Fylke Innlandet
  • Varighet Sommer/sesong
  • Stillingstype Heltid
  • Søknadsfrist 23. februar 2020

ASKO HEDMARK AS søker sommervikar kundeservice

Kundeserviceavdelingen utfører en viktig funksjon hos oss i ASKO. Her vil du ha som hovedoppgave å håndtere alle kundehenvendelser raskt og effektivt, og på en måte som opprettholder og videreutvikler et godt kundeforhold med alle våre kunder. Du vil være vårt første kontaktpunkt for alle henvendelser, uansett hvilken utfordring eller hvilke spørsmål våre kunder har. Det vil være ditt ansvar å sørge for at enhver forespørsel eller problemstilling blir besvart og håndtert på best mulig måte. Dette innebærer å finne gode løsninger for alle parter, og til enhver tid opprettholde effektiv og god kommunikasjon med alle involverte.

 

For å kunne være en dyktig representant for vår kundeserviceavdeling, mener vi det er viktig at du er imøtekommende og løsningsorientert. Du må kunne arbeide selvstendig og effektivt, herunder benytte IT-systemer på en effektiv måte. ASKO er i kontinuerlig utvikling, og det er viktig at du ser muligheter, og gjennom det bidrar til videreutvikling av arbeidsprosesser og smart jobbing.

 

Du vil oppleve stor variasjon blant henvendelsene du skal håndtere. Det er derfor viktig at du liker å håndtere forskjellige mennesker og forskjellige type utfordringer som må løses i løpet av kort tid. Du må se våre kunders behov og løse dem ut ifra en helhetlig logistikkforståelse. Du vil oppleve mestringsfølelse hver dag, og din suksess oppnår du gjennom fornøyde kunder, hvor mersalg er et av kriteriene.

 

Vi oppfordrer unge studenter til å søke, gjerne i starten av et studieløp. Oppstart kan diskuteres, men gjerne fra mai for den rette kandidaten.

 

Vi kan tilby deg en interessant og utfordrende sommerjobb i et hektisk miljø. Det er gode personlige og faglige utviklingsmuligheter, og trivelige kollegaer bidrar til positivitet i arbeidshverdagen.

 

Nærmere opplysninger om stillingen eller prosessen kan du få ved å kontakte Tore Sandviken, telefon 924 35 968 eller ved e-post til tore.sandviken@asko.no, eller Ingrid-Anne Ingvoldstad, telefon 957 50 616. Vi benytter bakgrunnssjekk fra Semac i denne rekrutteringen.

 

Søknadsfrist: 23.februar.

Søknader vurderes fortløpende

Søk på stillingen

ASKO har tradisjoner for leveranser av mat tilbake til 1866 og er i dag en moderne logistikkbedrift med over 3.000 ansatte.

ASKO omfatter 13 regionale ASKO-selskaper, lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord, samt sentrallagre og samlastingsterminal på Vestby i Akershus.

ASKO er engrosvirksomheten til Norges ledende handelshus, NorgesGruppen, og leverer til både dagligvare- og serveringsmarkedet.

ASKO leverer til bl.a. Kiwi, Spar, Joker, Eurospar, Meny, Bunnpris, Deli de Luca, Mix, Shell, Esso og Best, samt til hoteller, restauranter, kafeer, kantiner, fastfood, sykehus og offentlig virksomhet.

ASKO er en ledende logistikkbedrift i Norge og i europeisk sammenheng. Vi investerer i moderne lagre og teknologi for å skape en mest mulig effektiv verdikjede fra produsent til kunde.

ASKO har en ambisjon om å være bærekraftig og klimanøytral. Som en av landets største transport-virksomheter krever dette at vi er i front med å ta i bruk miljøvennlige transportløsninger. Vår virksom-het er energikrevende, og vi produserer nå mer fornybar energi fra sol og vind enn det vi forbruker.

ASKOs ambisjoner:
• Effektiv logistikk til fornøyde kunder
• Konkurransedyktig håndtering av hele varestrømmen
• Bærekraftig og klimanøytral

ASKO HEDMARK AS er en ledende engrosbedrift med ca 260 ansatte og en budsjettert omsetning for 2020 på 5,962 milliarder kroner. Markedsområdet er Hedmark og deler av Oppland. Selskapet leverer til dagligvareforretninger, storhusholdninger og servicehandelen, og er lokalisert i Brumunddal.