ASKO

Teamledere søkes til Norges mest spennende logistikkbedrift!)

Søk på stillingen

ASKO OSLOFJORD AS

  • Stilling Ledelse
  • Sted Holmestrand
  • Fylke Vestfold
  • Varighet Fast ansettelse
  • Stillingstype Heltid
  • Søknadsfrist 04.08.2024
  • Kontaktperson Tom Wilhelm Midthun
  • Telefon 959 00 001
  • E-post

En av teamleder-stillingene vil inneha rollen som industrivernleder for selskapet! Vi søker etter flere Teamledere som evner å være tett på driften, tar personlig eierskap til sitt teams resultatoppnåelse og som stadig gjør forbedringer innen eget ansvarsområde. Teamlederne rapporterer til avdelingsleder og inngår i hens ledergruppe. Det er viktig at den som får jobben er innstilt på å bidra til å flytte «driftsområdet» fremover og er opptatt av å videreutvikle vår viktigste ressurs – våre ansatte. Vi ønsker ledere som ønsker å gjøre oss bedre enn vi var i går!

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

Vi kan tilby:

Stillingen vil kunne innebære dagtid, skiftarbeid, 2- og 3 skift, med fleksitidsordning.

Tiltredelse: Snarest.

Til slutt: Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og vi tror spredning i kjønn, nasjonalitet, kultur, alder, utdanning og erfaring vil gi oss det beste utgangspunktet for å bli et LAGer i verdensklasse! Derfor oppfordrer vi akkurat deg til å søke om du synes dette ser spennende ut!

Søk på stillingen

ASKO har tradisjoner for leveranser av mat tilbake til 1866 og er i dag en moderne logistikkbedrift med over 4.000 ansatte.

ASKO omfatter 13 regionale ASKO-selskaper, lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord, samt sentrallagre og samlastingsterminal på Vestby i Viken.

ASKO er engrosvirksomheten til Norges ledende handelshus, NorgesGruppen, og leverer til både dagligvare- og serveringsmarkedet.

Kundene er bl.a. Kiwi, Spar, Joker, Eurospar, Meny, Deli de Luca, Mix, Shell, Esso og Best, samt til hoteller, restauranter, kafeer, kantiner, fastfood, sykehus og offentlig virksomhet.

ASKO er en ledende logistikkbedrift i Norge og i europeisk sammenheng. Vi investerer i moderne lagre, transportmateriell og teknologi for å skape en mest mulig effektiv verdikjede fra produsent til kunde.

ASKO har en ambisjon om å være bærekraftig og klimanøytral. Som en av landets største transportvirksomheter krever dette at vi er i front med å ta i bruk miljøvennlige transportløsninger. Vår virksomhet er energikrevende, og vi produserer nå mer fornybar energi fra sol og vind enn det vi forbruker.

ASKOs ambisjoner:
- Effektiv logistikk til fornøyde kunder
- Konkurransedyktig håndtering av hele varestrømmen
- Bærekraftig og klimanøytral

ASKO OSLOFJORD AS er en engrosbedrift som har en forventet omsetning på NOK 17 milliarder i 2024.
Selskapet vil levere matvarer til ca.300 dagligvarebutikker i vårt markedsområde. Vi er lokalisert i Hanekleiva i Holmestrand kommune.