ASKO

Vi ønsker å sikre at verdikjeden utnytter avfall som ressurs med mest mulig bruk av resirkulerte materialer og ombruk, samt benytte lastbærere med maksimal levetid.

ASKO har som mål å følge avfallshierarkiet for å sikre at mest mulig av den maten som produseres spises – høyest opp i hierarkiet. Matavfall skal ikke til forbrenning – til det er det en for verdifull ressurs. Matavfallshierarki

Nivå 1: Mat til forbruk – «spise all maten som blir produsert»

Nivå 2: Mat til veldedighet – «spisbar mat som ikke blir solgt»

Nivå 3: Mat til dyrefor

Nivå 4: Matavfall til gjenvinning

Nivå 5: Restavfall – mål: ikke noe på dette nivået