ASKO

Avfall som oppstår i ASKO kildesorteres. Det meste av avfallet er en ressurs og råvare som våre miljøstasjoner jobber for at skal utnyttes på beste mulig måte. Vårt mål er at så lite som mulig skal gå til forbrenning. Totalt kildesorterer vi avfall i 18 forskjellige fraksjoner, noen av disse er papp, plast, glass trevirke, EE- avfall og matavfall.

Avfallet som sorteres inngår i NorgesGruppens sirkulærøkonomi hvor f.eks. pappen blir ny emballasjekartong som kommer tilbake i verdikjeden via våre leverandører og plast som blir til plastposer i NorgesGruppens sine butikker.

I samarbeid med NorgesGruppen sine butikker ble det i 2010 etablert et kildesorteringskonsept som vi har kalt KING (Kildesortering i NorgesGruppen). I den etablerte løsningen kan NorgesGruppens butikker og ASKOs serveringskunder sende kildesortert emballasjemateriell i retur med ASKO sine distribusjonsbiler.

Et unikt sporingssystem og kvalitetskontroll av avfallet gjør det mulig å følge opp kildesorteringsgraden og premiere god adferd hos hver kunde.

Matavfall

Gjennom tiltak som reduserer at matavfall oppstår og donasjon til matsentraler og veldedige organisasjoner av varer som er på vei til å gå ut på dato, så kastes det lite mat i ASKO. Når kasting av mat allikevel oppstår i noen tilfeller, utnyttes matavfallet høyest mulig i avfallshierarkiet.  

Matavfallshierarki

Kasting av mat i NorgesGruppens butikker er en store kildene til klimagassutslipp. Et samarbeid mellom ASKO og NorgesGruppens butikker hvor matavfallet kan sendes med ASKO sine distribusjonsbiler på en trygg måte, gjør det mulig å flytte matavfallsvolumer oppover i avfallshierarkiet og utnytte matavfallet på best mulig måte i de forskjellige delene av landet.

Innen 2025 er det satt et mål om at 91% av brød, frukt og grønt som må kastes, skal gå til dyreforproduksjon. De øvrige volumene skal gå til biogass oppgradert til drivstoff, hvor vi også utnytter bioresten fra produksjonen som erstatning for kunstgjødsel.