ASKO

Vi i ASKO har tro på at biodrivstoff bare er et skritt på veien mot nullutslipps biler. Elektrisk og hydrogendrevne lastebiler er øverst i vårt hierarki og viser våre prioriteringer. Frem til el og hydrogen kan løse de lengste og tyngste transportene våre benytter vi biodrivstoff.

Biodiesel

ASKO har investert i egne tankanlegg og benytter HVO gjennom store deler av året.

Bioetanol

ASKO var først i verden som tok i bruk bioetanol i distribusjonsvirksomhet. ASKO har nærmere 30 tyngre kjøretøy som benytter bioetanol.  

Biogass

ASKO har omkring 40 biogassdrevne distribusjonsbiler. NorgesGruppen har matavfall som kan brukes til biogass og ASKO har som mål at matavfall som ikke egner seg til dyrefor skal benyttes til biogass. Vi prioriterer å bruke biogass produsert med riktig råstoff, samt at biorestene erstatter kunstgjødsel i landbruket.

Elektrisk distribusjonsbil

13. september 2016 satte Norges første elektriske distribusjonsbil sine hjul på norske veier. Siden da har vi faset inn 70 elektriske lastebiler i vår bilpark og vi vil fortsette med dette til vi har nådd vårt mål i 2026.

Hydrogendrevet distribusjonsbil

ASKO MIDT-NORGE AS er i gang med pilot hvor energien fra solceller på eget tak skal benyttes til å produsere hydrogen. Hydrogenet skal benyttes til trucker på lageret og til distribusjonsbiler levert av Scania. 

Fornybar andel drivstoff for transport

Andre fokusområder