ASKO

Vi i ASKO har tro på at biodrivstoff bare er et skritt på veien mot 0-utslipps biler. Elektrisk og hydrogendrevne lastebiler er øverst i vårt hierarki og viser våre prioriteringer. I mellomtiden må vi benytte bærekraftig biodrivstoff.  

Biodiesel

ASKO har investert i egne tankanlegg i alle selskaper hvor vi benytter biodiesel som er basert på tallolje.

Bioetanol

ASKO var først i verden som tok i bruk bioetanol i distribusjonsvirksomhet. I løpet av 2021 har ASKO nærmere 40 tyngre kjøretøy som benytter bioetanol.  

Biogass

ASKO har pr. 2021 20 biogassdrevne distribusjonsbiler. I Rogaland er biogassen basert på kloakkslam fra husdyrhold på Jæren. NorgesGruppen har imidlertid mye matavfall som kan brukes til biogass og ASKO har iverksatt en pilot hvor målet er at matavfall som ikke egner seg til dyrefor skal benyttes til biogass.  

Elektrisk distribusjonsbil

13. september 2016 satte Norges første elektriske distribusjonsbil sine hjul på norske veier. ASKO har gått til innkjøp av en slik bil for å danne et godt erfaringsgrunnlag for hvilke muligheter og begrensninger som ligger i elektrisk drift. Er erfaringene gode skal ytterligere to eklektiske distribusjonsbiler settes i drift i Bergen og Kristiansand.  

Hydrogendrevet distribusjonsbil

ASKO MIDT-NORGE AS er i gang med pilot hvor energien fra solceller på eget tak skal benyttes til å produsere hydrogen. Hydrogenet skal benyttes til trucker på lageret og til distribusjonsbiler levert av Scania. Hydrogendrevet distribusjonsbil vil da være en elektrisk bil hvor hydrogenet er en rekkeviddeforlenger.  

Fornybar andel drivstoff for transport

Andre fokusområder