ASKO

Vi i ASKO har tro på at biodrivstoff bare er et skritt på veien mot 0-utslipps biler. Elektrisk og hydrogendrevne lastebiler er øverst i vårt hierarki og viser våre prioriteringer. I mellomtiden må vi benytte bærekraftig biodrivstoff.  

Biodiesel

ASKO har investert i egne tankanlegg i alle selskaper hvor vi benytter biodiesel som er basert på tallolje.

ASKO ønsker kun å benytte biodiesel basert på bærekraftig råstoff - bioetanol

ASKO var først i verden som tok i bruk bioetanol i distribusjonsvirksomhet. Bioetanolen er et biprodukt fra celluloseproduksjonen hos Borregaard og har over 80% lavere utslipp enn fossile drivstoff. I løpet av 2017 har ASKO nærmere 40 tyngre kjøretøy som benytter bioetanol.  

Biogass

ASKO har pr. 2016 8 biogassdrevne distribusjonsbiler. I Rogaland er biogassen basert på kloakkslam fra husdyrhold på Jæren. NorgesGruppen har imidlertid mye matavfall som kan brukes til biogass og ASKO har iverksatt en pilot hvor målet er at matavfall som ikke egner seg til dyrefor skal benyttes til biogass.  

Elektrisk distribusjonsbil

13. september 2016 satte Norges første elektriske distribusjonsbil sine hjul på norske veier. ASKO har gått til innkjøp av en slik bil for å danne et godt erfaringsgrunnlag for hvilke muligheter og begrensninger som ligger i elektrisk drift. Er erfaringene gode skal ytterligere to eklektiske distribusjonsbiler settes i drift i Bergen og Kristiansand.  

Hydrogendrevet distribusjonsbil

ASKO MIDT-NORGE AS er i gang med et prosjekt hvor energien fra solceller på eget tak skal benyttes til å produsere hydrogen. Hydrogenet skal benyttes til trucker på lageret og det er inngått avtale med Scania om å bygge den første hydrogendrevne distribusjonsbilen i Norge. Hydrogendrevet distribusjonsbil vil da være en elektrisk bil hvor hydrogenet er en rekkeviddeforlenger.  

Drivstofforbruk

Fossilt
Fornybart

Fornybar andel drivstoff for transport

Andre fokusområder