ASKO

Kost- og ernæringsforbundet er en yrkesorganisasjon for alle som arbeider med ernæringsbasert matlaging, det vil si alle som jobber på sykehus, sykehjem, i kantiner, forsvaret, fengsler, på folkehøgskoler, oljeplattformer, i næringsmiddelindustrien etc.

Forbundet er partipolitisk uavhengig og jobber for å synliggjøre hvilken betydning mat har for helse og trivsel. Kost- og ernæringsforbundet ivaretar medlemmenes yrkesfaglige interesser, utdanning og kompetanse.