ASKO

Som for andre virksomheter, pålegger Åpenhetsloven oss å

ASKO har ansvaret for å etterleve disse punktene og gjennomfører regelmessige risikovurderinger av samtlige leverandører i hvert ASKO-selskap.

Vårt mål i håndtering av menneske- og arbeidstakerrettigheter er at ASKO ikke skal ha avvik hos verken leverandører eller hos oss selv. Ved større avtaler involverer vi NorgesGruppen. Som vårt morselskap er det NorgesGruppen som publiserer en felles redegjørelse for alle sine forretningsområder, herunder for produktene ASKO selger og distribuerer.