ASKO

For at vi i ASKO skal kunne registrere deg som kunde så raskt som mulig, ber vi om at skjemaet nedenfor fylles ut.

Kundeopplysninger

Post- og leveringsadresse

Faktura: E-post

Faktura: Papir

Faktura: EHF

Kontaktinformasjon daglig leder, avtaleansvarlig

Kontaktinformasjon levering og økonomi

Leveringsopplysninger

Vilkår

Våre vilkår kan du lese her.