ASKO

ASKO dekker hele landet

ASKO omfatter 13 regionale ASKO-selskap, 9 Storcash-butikker for proffmarkedet, sentrallagre og samlastingsterminal på Vestby i Akershus. ASKO NORGE AS er morselskapet til de regionale ASKO-selskapene, og samtidig det regionale ASKO-selskapet i Oslo og Akershus. ASKO-selskapene er lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord. Med 700 lastebiler på veien hver dag er ASKO en av Norges største transportbedrifter.

Fokus på miljø

ASKO har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak, fornybare og bærekraftige ressurser og nullutslipp innen transport.

Mer om vårt miljøarbeid

Vi bryr oss

ASKO støtter og samarbeider med matfaglige miljøer for å bedre rekrutteringen til kokkefaget. ASKO bidrar også med matvarer til veldedige organisasjoner som Blåkors, Gatebarnas far, Kirkens Bymisjon med flere.

Mer om vårt samarbeid

Fornøyde medarbeidere er viktig for oss

Yrkesstolthet og vinnerkultur preger arbeidsmiljøet i ASKO og det er viktig for oss at ansatte trives på jobb.

Mer om et aktiv ASKO

Et historisk tilbakeblikk

ASKO og NorgesGruppens historie går tilbake til 1866 da bondesønnen Johan Johannson etablerte sitt kolonialengrosfirma JOH. JOHANNSON i Christiania.

Mer om vår historie

En ledende logistikkbedrift

ASKO investerer betydelig i lager og IT-systemer. Vi har lagre over hele landet og et totalt lagerareal på 370 000 m2. Anlegget vårt på Vestby er på 100 000 m2 og er Norges største private logistikkbygg.

Moderne teknologi

Våre ambisjoner og forretningsidé

Å vite hva vi vil oppnå i fremtiden er en forutsetning for å komme dit. I ASKO har vi formulert dette i tre ambisjoner. Hvordan vi ønsker å komme dit, har vi formulert i vår forretningsidé.

Hva vi strekker oss etter

Siste nytt

Flere nyheter