ASKO

To ansatte på lageret som ser på et papir

ASKO er i dialog med NAV og andre aktører som formidler kandidater med behov for arbeidstrening.

Vi kan tilby tett oppfølging gjennom et etablert opplæringsprogram. ASKO har egne opplæringsfaddere som bistår og hjelper til i startfasen, slik at du kommer inn i våre rutiner og arbeidsoppgaver på en god og trygg måte.

Det gjøres oppmerksom på begrensninger i de ulike ASKO-selskapene.