ASKO

Våre ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i ASKO landet rundt. Merk deg hvilket ASKO-selskap du søker jobb i og dermed også hvilken del av landet det selskapet har sin lokasjon.

Hvert ASKO-selskap er et selvstendig AS og dermed en selvstendig enhet. Det vil derfor være ulikheter selskapene imellom, både når det gjelder størrelse og hvilke stillinger som finnes.

Stilling Stillingstype Selskap Sted Søknadsfrist
Assisterende Teamleder plukk tørr/kjøl Fast ansettelse - Heltid ASKO MIDT-NORGE AS Trondheim 9. desember 2019
Kvalitetsleder Fast ansettelse - Heltid ASKO MIDT-NORGE AS Trondheim 22. november 2019