ASKO

Elektrisk lastebil på et jorde

Norsk aktør med nærhet til lokalsamfunn

ASKO Fornybar er etablert for å produsere det NorgesGruppen trenger av fornybar energi. Vårt mål om å produsere fornybar energi tilsvarende NorgesGruppens totale energibehov handler ikke om å kjøpe kvoter i utlandet – det handler om å skape ny fornybar energi. Det gjør vi gjennom etablering av nye anlegg, og ikke gjennom kvoter eller oppkjøp av allerede etablerte anlegg.

ASKO Fornybar er et norsk selskap. Vi vil være tett på områdene der vi produserer fornybar energi for å bli en lydhør partner gjennom nær dialog med lokalsamfunnet.

Vårt nåværende fokus er landbasert vindkraft. For å igangsette slike prosjekter er vi opptatt av at de kan gjennomføres på en naturbevarende måte, at grunneiere og kommune er positive og at det er økonomisk bærekraftig.

Vi har moderate krav til lønnsomhet for vår produksjon av fornybar energi. For oss handler fornybarsatsingen om å ta vårt ansvar for å drive bærekraftig på alvor. Vi kan derfor velge små vindkraftprosjekter med få turbiner som av de store kommersielle aktørene på området anses som for små til å være lønnsomme for deres krav.

Det er ikke selvsagt at et vindkraftprosjekt kan gjennomføres. Mange hensyn må balanseres, blant annet ønsket om inngrepsfri natur med behovet for fornybar energi. Vi har tidligere takket nei til vindkraftprosjekter hvis vi vurderer at de ikke kan gjennomføres på en naturbevarende måte.

Naturbevarende løsninger

Med naturbevarende mener vi som eksempel at istandsetting av anleggsområder skal foregå etter prinsippet om naturlig revegetering. Målet er at de berørte områdene i fremtiden skal fremstå så likt i dag som mulig. Vi legger til rette for naturlig revegetering av stedegne arter gjennom frø og rester av plantemateriale i avdekkingsmassene, i tillegg til frø som etter hvert spres fra eksisterende vegetasjon på stedet. Vi jobber med å tilegne oss kunnskap og ekspertise på dette området.

«Blade lifter» – for å unngå unødig sprengning

Vi er opptatt av å bruke naturbevarende løsninger når vi etablerer anlegg. Et eksempel er hvordan vi benyttet en «blade lifter» fra Tyske Swandner da vi satte opp fem vindturbiner i Gjesdal kommune. Dette kjøretøyet er en avansert måte å transportere vindturbiner. Det bruker hydraulikk for å heise turbinbladet opp i en vinkel på 60°. Dette gjør at bladet løftes over mange hindringer og svinger i landskapet. Disse kan forbli uberørt, og man unngår unødvendig sprengningsarbeid.

Som norsk produsent av fornybar energi er ASKO Fornybar positive til strengere konsesjonslovgivning. Det er som eksempel viktig med grundige utredninger rundt artsmangfold, og positivt med kortere tid fra konsesjon gis til prosjekt igangsettes.

Ronny Johnsrød, daglig leder ASKO Fornybar AS