ASKO

ASKO er NorgesGruppens engrosvirksomhet. For å bli leverandør til ASKO må du inngå en avtale om distribusjon med NorgesGruppen sin kategoriavdeling. Ta kontakt med kategoriavdelingen på telefon 24 11 31 00, eller finn varegruppeansvarlig på NorgesGruppens sider her.

Etter at du har vært i kontakt med kategoriavdelingen hos NorgesGruppen er fremgangsmåten som følger:

Registrering av leverandør og varer hos Tradesolution

Registrering hos NorgesGruppen

Standardiseringsutvalget for norsk dagligvare regulerer krav til logistikk som må etterleves ved distribusjon i ASKO, les mer på www.stand.no.