ASKO

ASKO er NorgesGruppens engrosvirksomhet. For å bli leverandør til ASKO må du inngå en avtale om distribusjon med NorgesGruppen sin kategoriavdeling. Ta kontakt med NorgesGruppens Leverandørservice på .

Etter at du har vært i kontakt med kategoriavdelingen hos NorgesGruppen er fremgangsmåten som følger:

Registrering av leverandør og varer hos Tradesolution

Registrering hos NorgesGruppen

Standardiseringsutvalget for norsk dagligvare regulerer krav til logistikk som må etterleves ved distribusjon i ASKO, les mer på www.stand.no.