ASKO

Dronebilde av bygget til ASKO OSLOFJORD i Sande

- ASKO sitt tomtevalg er forbilledlig i forhold til vern av matjorda og framtidige plasseringer av næringsareal, sa Hans Husby, leder Jordvern Vestfold, ved utdelingen av prisen i dag.

- Vi er veldig fornøyde med den lokaliseringen vi har funnet i Sande og at ikke noe dyrket mark har gått til spille ved vår etablering her, sier styreleder i ASKO, Torbjørn Johannson.

ASKOs bærekraftsplattform innebærer blant annet å ikke bygge på dyrket mark. ASKO ønsker vern om norsk matproduksjon.

ASKO OSLOFJORDS MILJØMÅL:

ASKOs anlegg i Sande, som skal stå ferdig i 2021, har også flere andre miljømål. Blant annet tas det sikte på å nå den høyeste miljøsertifiseringen innenfor Breeam Nor, Outstanding, noe som vil være unikt på verdensbasis for denne type bygg. Solceller på taket, sedumplanter på andre deler av taket, varmegjenvinning, miljøvennlig materialvalg og lavkarbonbetong. Lavest mulig CO2-fotavtrykk har vært et gjennomgående mål for tomtevalg og bygg, og for driften som skal iverksettes i 2021.