ASKO

De nye trallene har flere smarte løsninger, bl.a. kjøleaggregat som kan drives med HVO drivstoff og solcellepanel på taket. Hensikten med solcellene er å unngå driftsstans grunnet flatt batteri.

Konsekvensene av flatt batteri er i tillegg til temperaturavvik og avvikshåndtering, at batteriene må skiftes ut fordi vedlikeholdsfrie batterier av denne typen ikke lenger tar til seg strøm når de har vært utladet en gang. Det er ikke uvanlig med 2 til 3 batteriskift for en tralle, som vi nå håper vi skal unngå.

ASKO TRANSPORT går til anskaffelse av 74 slike traller i år. 43 av disse erstatter 43 som skal skiftes ut etter 5 års drift, resten skal dekke økt kapasitetsbehov.