ASKO

Kompetansesenteret vil inneholde tre kursområder, ASKO-skolen, KIT-akademiet og opplæringsrom for JOH-SALG.

ASKO-SKOLEN skal utvikle våre medarbeidere til å bli de beste i vår bransje og bidra til at ASKO oppleves som en attraktiv arbeidsgiver. ASKO-skolen skal formidle kunnskap som har gyldighet over tid, og som er kritisk for selskapets fremtidige suksess.

KIT-AKADEMIET skal være en ledende opplæringsplass for bransjen hvor ASKO gir sine kunder kompetanse og konkurransekraft. KIT tilbyr kurs innen mat, drikke, økonomi og mattrygghet. Det tilbys kurs til alle enten om du er ny i serveringsbransjen eller ønsker å bygge videre på eksisterende kunnskap. Kurslederne er håndplukket og er de beste innfor sitt fagfelt.

Som ledende aktør i kaffemarkedet ønsker JOH. JOHANNSON KAFFE å gi kundene inspirasjon, styrket konkurransekraft og lønnsomhet. Det gjør vi ved å øke kjennskap til kaffe, kaffebransjen og kaffens allsidige verden.

- ASKO har et ansvar for å bidra til kvalitet både når det kommer til det å være en attraktiv arbeidsgiver, og som den største leverandøren til serveringsmarkedet. Vi håper det nye kompetansesenteret skal bli en arena for å skape utvikling, sier Tore Bekken, administrerende direktør i ASKO.