ASKO

To menn som sitter på hver sin stol og inngår en avtale
Hovedeier Arild S. Larsen (62) i Konsumgruppen sammen med adm.dir. i ASKO, Tore Bekken

- Tiden har kommet for å trappe ned, etter mange år med beinhardt arbeid, forklarer 62-åringen Arild S. Larsen. Siden 2014 har ASKO NORGE vært medeier med 49% av selskapet, men under forutsetning av at Konkurransetilsynet godkjenner, selger Larsen sin eierandel til ASKO senere i år. ​ 

I avtalen Konsumgruppen inngikk med ASKO i 2014 var denne endringen lagt inn som en opsjon, og det er denne opsjonen som Larsen nå ønsker å benytte seg av.​

Den 1. september overlater Arild S. Larsen roret til den nye daglige lederen Stig Hagen, som kommer fra Umoe Restaurant Group, mens han selv fortsetter i rollen som styreleder. 

Medlemmene i innkjøpssamarbeidet og det store antallet leverandører som forsyner Konsumgruppens medlemmer med mat, drikke og utstyr til serveringsmarkedet, vil ikke vil merke noe til endringene.​ 

- Målet er at Konsumgruppen Norge fortsatt skal tilby medlemmene svært god service og konkurransedyktige innkjøpspriser, forteller administrerende direktør i ASKO, Tore Bekken. Han understreker at Konsumgruppen også i fremtiden skal være et selvstendig selskap med et bredt sammensatt styre. Konsumgruppen vil drives videre som et selvstendig selskap og kunde av ASKO i konkurranse med andre innkjøpskjeder. 

Endringene på eiersiden er planlagt gjennomført innen 31. desember i år. 

Konkurransetilsynet er informert og gjennomføring avventer Konkurransetilsynets godkjennelse. 

Om Konsumgruppen

Konsumgruppen Norge AS er en innkjøpskjede for frittstående aktører i det norske storhusholdningsmarkedet. Kjeden ble etablert i 2000 og har om lag 5300 medlemmer. Medlemmene omfatter kantiner, restauranter, pizzeriaer, kafeer og barer. Konsumgruppen forhandler frem avtaler med leverandørene/grossistene på vegne av sine medlemmer, og er følgelig et innkjøpssamarbeid, med i alt 15 fast ansatte.