ASKO

Vindmøller som står i sjøen

ASKO FORNYBAR skal sørge for det rene energibehovet i NorgesGruppen og NorgesGruppens mål er å bli selvforsynt med ren energi. Derfor har ASKO FORNYBAR nå inngått en betydelig utviklingsavtale med en gruppe ledet av Norseman Wind AS. 

- Vår førsteprioritet er å få tak i nok ren energi til å erstatte hele NorgesGruppens forbruk, sier styreleder i ASKO Torbjørn Johannson. Den energien håper vi å finne i Norge, slik at verdiskapningen skjer her.

Konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik sier det er naturlig å vurdere havvind som en del av selskapets klimasatsing.

- NorgesGruppens ambisjon er å bli klimanøytral i egen virksomhet. Produksjon av ren energi er nødvendig for å nå våre målsettinger, sier Hollevik.

ASKO har til nå satset stort på solceller, produksjon av hydrogen og vindkraft.

Det konkrete havvind-prosjektet ASKO FORNYBAR samarbeider om, har et potensiale til å produsere 1400 megawatt. ASKO FORNYBAR sin andel av prosjektet vil være anslagsvis 400 megawatt.

De havbaserte vindmøllene skal bli en del av det såkalte Sørlig Nordsjø II. I dette området er det tilstrekkelig grunt til at man kan bygge vindmøller festet til sjøbunnen. Det er likevel omfattende og kompliserte prosjekter som vil kreve flere år med prosjektering. Det er også grunn til å anta at flere aktører vil konkurrere om konsesjon.

Konsortiet ASKO FORNYBAR er en del av inkluderer flere store selskaper. Det er foreløpig ikke offentlig hvilke andre selskaper som deltar.