ASKO

Tore Bekken og Torbjørn Johannson i møte med Regjeringens Digitaliseringsutvalg

Regjeringens digitaliseringsutvalg består av statsministeren og 5 statsråder som har fokus på fremtidens muligheter og utfordringer, med spesielt fokus på å ta i bruk ny teknologi.

Fra ASKO møtte Tore Bekken og Torbjørn Johannson. De fortalte om ASKOs satsing på ny teknologi både innenfor informasjonsstrøm (blant annet automatisk varebestilling/NG-Flyt), varestrøm (blant annet automatisering/sentrallagrene) og innenfor miljø (EL, hydrogen og droneprosjekter).

ASKO var blitt bedt om å fortelle om årsaker til at ASKO lykkes med bruk av ny teknologi, om utfordringene vi møter og hvordan myndighetene kan bidra til bedre rammevilkår.