ASKO

En robot som plukker opp varer fra en reol og setter på truck

Fra utviklingspartner til eier 

ASKO har som stor logistikkaktør vært en aktiv bidragsyter i utviklingen av Solwr sine lagerroboter – blant annet igjennom forskningsprosjekter støttet av Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. 

- Automatisering handler for oss i stor grad om å redusere produksjonskostnader, men også om å avlaste medarbeidere med tunge og repetitive arbeidsoppgaver, sier Are Bakken, direktør for lagerdrift i ASKO. Vi ser et stort markedspotensial for disse lagerrobotene, de krever små endringer i infrastruktur på lagrene, og kan settes direkte inn i eksisterende drift, fortsetter Bakken.

Internasjonal ekspansjon 

Med utgangspunkt i samarbeidet med ASKO, har robotene fra Solwr kommet på radaren til store internasjonale logistikkaktører og samarbeidet har gitt fri tilgang til reelt driftsmiljø for pilotering og prototype-testing hos ASKO.

90 % av all dagligvarelogistikk globalt gjennomføres på manuelt opererte lagre og dette gir store muligheter i markedet.

- At ASKO nå går inn på eiersiden bekrefter at vår teknologi er nyskapende, at det finnes et tydelig markedsbehov og ikke minst at vi har nødvendig gjennomføringsevne. Det validerer også vår nasjonale posisjon, og setter oss i stand til å gjennomføre våre planer om ekspansjon, sier Torbjørn Krogen, daglig leder i Solwr. 

Om Solwr og lagerroboter

Solwr leverer innovative logistikkløsninger og har noen av Norges største varehandelsaktører som kunder. Gjennom ERP-plattformen Trace gir de kundene kontroll på sine varer på tvers av kanaler, effektiv ordre- og lagerstyring, effektiv distribusjon, samt store effektiviserings- og HMS gevinster gjennom bruk av lagerrobotene Sort og Grab. 

Selskapet har ca. 100 ansatte i Ålesund, Oslo og Trondheim, med høy kompetanse innen ERP software, logistikk, integrasjoner, automatisering og robotikk. 

Lagerrobotene Grab og Sort™ 

Solwr tilbyr i dag to ulike lagerroboter, Grab™ og Sort™. Robotene reduserer både driftskostnader og HMS-utfordringer knyttet til tungt, repetitivt arbeid. Grab™ er en autonom plukke- og plasseringsrobot for lagerdrift. Den innovative roboten tar seg av ordreplukking på lageret, og muliggjør automatisering i eksisterende lager, uten å avbryte pågående produksjon. Dette reduserer risiko, og ikke minst behovet for å bygge nye lagerbygg og investere i ny infrastruktur.

Selskapets analyser viser potensial til å halvere den samlede vekten som plukkes manuelt på et tradisjonelt varelager ved innføring av Grab™. Videre estimerer de en halvering av kostnad per kolli plukket.

Sort™ er en sorteringsrobot som sorterer lastbærere som er returnert fra kundene, primært paller.

Samarbeid med støtte fra Norges Forskningsråd 

Siden 2019 har ASKO samarbeidet med Solwr om utvikling av Grab™ på deres distribusjonslager. Prosjektet med en totalramme på 51 MNOK ble vurdert til å ha internasjonal innovasjonshøyde av Norges Forskningsråd, og fikk tildelt 16 MNOK i forskningsstøtte over 4 år. Nå er prosjektet inne i siste driftsår. 

ASKO har hatt en prototype for testing i driftsmiljø, med lovende resultater. På bakgrunn av dette har ASKO bestilt 12 lagerroboter som skal leveres av Solwr i 2023.