ASKO

Hydrogendrevet lastebil

De fire lastebilene som settes i drift har en rekkevidde på 500 kilometer med totalvekt 26 tonn. Lastebilene er produsert av Scania med støtte fra blant annet ENOVA.

Hydrogenet til bilene framstilles lokalt, med energi fra 9000 kvadratmeter solceller på taket til hos ASKO MIDT-NORGE. Hydrogen som produseres skal ikke bare brukes på de nye lastebilene, men også på biler og trucker i egen virksomhet.

- Jeg er stolt av at vi får tillit fra eierne våre til å gjennomføre et slikt prosjekt. Med dette prosjektet viser vi at vi er i front i verden når det gjelder nullutslipp fra lastebiler, sier Jørn Arvid Endresen, direktør i ASKO MIDT-NORGE.

 ASKO har ambisjon om å bli klimanøytrale. Ambisjonen innebærer at ASKO kun skal distribuere dagligvarer med nullutslippsbiler (elektrisk og hydrogen) innen 2026. Hydrogenprosjektet er et viktig tiltak for å nå denne ambisjonen.

Hydrogenteknologi har et stort potensial som 0-utslippsalternativ for lastebiler på lengre distanser, mens batterielektriske lastebiler kan egne seg for mer bynær distribusjon. ASKO tester også ut denne løsningen.