ASKO

Bilde av et fartøy på vannet

Onsdag 19. april 2023 markerte ASKO, NOAH og driftsselskapet Massterly kontrakt mellom NOAH og ASKO Maritime om transport av traller sjøveien mellom Moss og Langøya.

NOAHs kjerneoppgave er å ta imot, behandle og forsvarlig lagre uorganiske overskuddsmasser med ulike forurensningsgrad. På Langøya utenfor Holmestrand har NOAH ansvar for behandling av avfallet med høyest forurensningsgrad, såkalt farlig avfall. Dette har hittil blitt fraktet av lastebiler til Langøya ved å ta fergen fra Moss til Horten, kjøre derifra til Holmestrand for å ta en liten ferge til Langøya med retur samme vei. Det er her ASKO Maritime nå skal bidra med et stort klimaløft og en betydelig effektivisering av transporten.

Til høsten skal nemlig våre to elektriske sjødroner MS Therese og MS Marit frakte disse asketraller direkte mellom Moss og Langøya. Det vil bli om lag 6000 lastebillass årlig for NOAH som vil føre til en bærekraftig transport.