ASKO

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Torbjørn Johannson og adm.dir. i ENOVA Nils Kristian Nakstad
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Torbjørn Johannson og adm.dir. i ENOVA Nils Kristian Nakstad har høye forventninger til droneprosjektet

Mellom ASKOs sentrallager på Vestby i Akershus og ASKOs regionlager i Sande i Vestfold (under bygging) vil det bli ca. 150 trailerkrysninger hvert døgn over Oslofjorden innen 2030. 

ASKO kan ikke basere seg på dagens tunnelløsning og vil derfor etablere en 0-utslippsfri transportkjede mellom øst- og vestsiden av fjorden. Sjødroneprosjektet vil spare 2 000 000 veikilometer årlig og bilene vil være utslippsfrie. Totalt vil det spares ca. 5 000 tonn CO2 årlig. 

Virkemiddelet er en helelektrisk transportkjede med elektriske 50 tonns trekkbiler som trekker EURO traller mellom lagre og havn. Trallene skal fraktes over fjorden med en sjødrone som er et elektrisk autonomt drevet fartøy. I havn lastes trallene på sjødronen med elektrisk autonomt drevet terminaltraktorer. 

Planen er at sjødronen skal seile mellom Moss Havn og Holmestrand hvor det skal etableres fergeleier for sjødrone.

Konseptet med sjødrone og el-lastebiler til og fra havn vil kunne videreutvikles og brukes i andre områder i Norge og utlandet som vil legge mindre beslag på allerede hardt belastede veier og gi lavere CO2-utslipp. 

ASKOs mål er «bærekraftig og klimanøytral», herunder ha en utslippsfri transportflåte innen 2026. 

Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen og er ikke endelig besluttet og forutsetter at alle kontrakter som skal fremforhandles er konkurransedyktige. Forventet oppstart, gitt endelig beslutning, er i 2021 med mål om full drift i 2024. 

Samarbeidspartnere i prosjektet er blant andre Moss Havn, NOAH/Fabritius, Kongsberg Maritim, Massterly, Naval Dynamics og Flowchange.

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Kai Just Olsen – – 941 35 270
Styreleder Torbjørn Johannson – – 901 57 697