ASKO

Distribusjonsbilen er anskaffet for å kunne dekke et behov for støysvak og utslippsfrie leveringer i by- og tettbebyggelse. Bilen vil gi ASKO verdifull erfaring med den elektriske delen av bilen, på vei mot vårt mål som er el- og hydrogendrevne distribusjonsbiler.
Kombinasjonen med en elektrisk motor og en ni liters dieselmotor, som kan kjøres på biodrivstoffene HVO eller FAME, skal kunne redusere CO2-utslippene med 92 prosent sammenlignet med en tilsvarende bil som kjører kun på ordinær diesel.

Ifølge Scania bruker hybriddistribusjonsbilen 18 prosent mindre drivstoff enn en sammenlignbar dieselbil. Batteriene lades av energi fra bremsene når de brukes og fra dieselmotoren.

- Våre erfaringer så langt er meget positive. Sjåføren kan melde tilbake om en meget behagelig bil å kjøre, og ikke minst er det veldig enkelt å betjene hybriden, forteller distribusjonssjef i ASKO MIDT-NORGE, Harald Brekke.

- Med sin utslippsfrie og stille drift vekker bilen stor oppmerksomhet i bybildet, og vi har mottatt flere positive kommentarer fra forbipasserende, fortsetter Brekke.