ASKO

ASKOs autonome fartøy

Sjødronene skal krysse Oslofjorden mellom Horten og Moss havn. Dronene vil bidra til lavere transportkostnader, 1 millioner reduserte veikilometer og 5000 tonn mindre CO2-utslipp per år.

ASKO ønsker å tilby andre transportører og vareeiere transportløsningen og kan etter hvert bygge opp kapasiteten både på strekningen Moss – Horten og på andre kystnære strekninger for å avlaste veinettet og bidra til reduserte klimautslipp. For formålet har ASKO etablert et eget rederi, ASKO Maritime AS, med Kai Just Olsen som daglig leder.

ASKO Maritime AS ønsker å bli en ledende aktør innen utvikling og tilbud av utslippsfri sjøtransport og fremme bærekraftige og innovative logistikkløsninger.

De to fartøyene som er kontrahert vil bli levert fra verftet i årsskiftet 2021/22.
Fartøyene vil etter levering starte i konvensjonell drift med redusert mannskap.

ASKOs integrasjonspartner Kongsberg Maritime vil oppgradere fartøyene med teknologi for autonom drift og det er mål om at fartøyene skal seile ubemannet innen 2024.

For mer informasjon:
Kai Just Olsen - daglig leder, ASKO Maritime: (+47) 941 35 270