ASKO

I løpet av 2016 får ASKO landets tre første elektriske lastebiler. Neste år kommer altså de første hydrogen-lastebilene på veiene. Målet er 100% utslippsfri distribusjon av matvarer.  

Hydrogenteknologi har et stort potensiale som 0-utslippsalternativ for lastebiler på lengre distanser, mens elektriske lastebiler kan egne seg mer for bynær distribusjon.  

ASKO har i samarbeide med SINTEF utviklet et hydrogenprosjekt som er unikt både i norsk og europeisk sammenheng.  

Hydrogenet skal produseres fra solceller montert på taket til ASKO MIDT-NORGE og lagres i egen tank på anlegget. Pilotprosjektet skal i første omgang testes ut i perioden 2017-2019 på fire hydrogenbiler og ti trucker. Enova bidrar til prosjektet gjennom å støtte ASKOs investeringer i kjøretøy og hydrogenproduksjonsanlegg med i overkant av 19,6 millioner kroner. Dersom pilotprosjektet er vellykket, vil ASKO vurdere å etablere flere tilsvarende anlegg i Norge.  

- Hydrogen er sammen med elektrisitet fremtiden når det gjelder drivstoff. Vi vil i stor grad selv produsere strømmen fra egne solcelleanlegg. Vi ønsker å være en spydspiss og pådriver for introduksjon og bruk av miljøvennlig teknologi. Innen få år er målet å ha realisert vår ambisjon om fornybart drivstoff i hele bilflåten, sier styreleder Torbjørn Johannson i ASKO og administrerende direktør Jørn Arvid Endresen i ASKO MIDT-NORGE.  

- Vi er takknemlige for investeringsstøtten vi har fått fra ENOVA som gir oss mulighet til å realisere prosjektet i samarbeide med SINTEF, sier Johannson og Endresen.  

 – ASKO er blant de ledende i miljøarbeidet innen landtransport i Norge, og viser nok en gang at de er langt fremme på uttesting og innfasing av ny og miljøvennlig teknologi. Hydrogen er et svært interessant alternativ til fossilt drivstoff i landtransport, spesielt for busser og lastebiler som kjører over lengre distanser, hvor batteridrift er mindre hensiktsmessig, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.   

Kvam tror ASKO-prosjektet kan bli meget viktig på lang sikt.  – Det er i dag begrenset kunnskap om hvordan hydrogendrevne lastebiler vil fungere under ekte og tøffe norske forhold. Dette prosjektet vil bidra til å bygge den kunnskapen, både hos ASKO og andre aktører i inn- og utland. Lykkes dette prosjektet, vil det derfor åpne muligheter for å ta i bruk mer hydrogen i landtransporten, sier Kvam.  

ASKOs ambisjon er å bli klimanøytral, dvs kun bruke fornybart drivstoff. ASKO var først i verden i 2009 med lastebil drevet med bioetanol. I dag har ASKO ca 40 bioetanolbiler med over 80 % lavere utslipp. ASKO har også biler drevet med biogass basert på matavfall og slam. ASKO installerer i disse dager egne tanker ved alle sine 12 engros-anlegg landet over og har sikret seg et års forbruk av biodrivstoff uten PFAD/palmeolje.