ASKO

Hydrogenelektrisk lastebil i Trondheim

Prisen er et samarbeid mellom NHO, NTNU og ZERO. 

ASKO er Norges største grossist med 700 lastebiler på veiene, og er med det en svært viktig pådriver for innfasing av innovative løsninger og teknologiske nyvinninger. 

– ASKO har etablert dialog med flere andre aktører og viser stort pågangsmot og engasjement for å lykkes. Den samlede effekten av tiltakene ASKO har gjennomført, vil være svært store i Norge, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO. 

Juryen sier i begrunnelsen at ASKO viser vei og bereder grunn for at andre lettere skal kunne følge etter. 

ASKO er tidlige brukere av utslippsfrie lastebiler og har sammen med utvalgte samarbeidspartnere utviklet batteri- og hydrogenelektriske alternativer til dieselbruken i vanlige lastebiler. På samme måte jobber ASKO nå med utvikling av selvgående, elektriske transportferger som skal krysse Oslofjorden. ASKO bruker også egen vindkraft for å bli selvforsynt med fornybar kraft, og bygger solcelleanlegg på taket til alle ASKOs distribusjonslager. 

- Denne prisen gir alle oss i ASKO en ytterligere inspirasjon til å stå på – og brøyte vei – for det grønne skiftet, sier Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO. Vi vil fortsatt jobbe knallhardt for 100% fornybar energi og 0-utslipp innenfor transport, og vi vil dele det vi kan med andre aktører som ønsker det samme. 

Norsk Kylling og Bonheur og datterselskaper var også nominert til prisen i år.

Næringslivets klimapris ble i år delt ut for syvende gang. Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater og går foran i det grønne skiftet.