ASKO

ASKO, BAMA og Norgesgruppens logoer på en vegg

BAMA Dagligvare er et selskap i BAMA Gruppen som leverer ferske produkter til kjedene i NorgesGruppen. Både BAMA og NorgesGruppen har i mange år samarbeidet om å tilby forbrukerne frukt og grønt av høy kvalitet for å øke forbruket av sunne og ferske varer.  

– Vi har lang historie med å tilpasse oss kundenes behov, og vi ønsker alltid å finne gode løsninger i samarbeid med kundene våre. BAMA Dagligvare fortsetter som eget selskap i BAMA Gruppen, men terminal- og lagerstruktur flyttes over til ASKO som dermed overtar eierskap til varene ved levering til ASKO-lagrene. ASKO vil ha ansvar for videre logistikk og distribusjon fram til butikk. BAMA Dagligvare skal fortsatt ha ansvar for marked, kategoriutvikling og salg, sier Rune Flaen, administrerende direktør i BAMA Gruppen.  

BAMA Dagligvare og ASKO er allerede samlokalisert de fleste steder i landet, og det er ASKO som i dag i stor grad transporterer varer mellom lager og butikk for BAMA. Samtlige ansatte i BAMA Dagligvare, som utfører lignende logistikkfunksjoner, vil overføres til det lokale ASKO-selskapet.   

– Endringen innebærer at i overkant av 500 dyktige ansatte, fordelt på ti avdelinger i hele landet, vil få ny arbeidsgiver. Arbeidssted og oppgaver blir for mange imidlertid ganske likt som i dag. Vi skal sammen med ASKO i tiden som kommer sørge for at prosessen blir så god og ryddig som mulig for de involverte, sier Flaen.  

Utover endring av driftsfunksjonen skal dagens samarbeidsform videreføres med mål om å opprettholde og fortsatt styrke fokus på ferskhet og kvalitet, til beste for forbrukerne. 

Det er NorgesGruppen som har tatt initiativet til endringen.  

– Vi ønsker blant annet bedre utnyttelse av ressurser på tvers av funksjoner og avdelinger, og et IT-system som gir lavere utviklingskostnader og mer nøyaktige prognoser, sier Tore Bekken, administrerende direktør i ASKO. 

Han ser fram til å ønske frukt- og grønt-medarbeiderne i BAMA Dagligvare velkommen til ASKO. 

– Dette er en av de viktigste varegruppene, og nå styrker vi samspillet ytterligere i tett samarbeid med kjedene regionalt og butikk, sier Bekken.  

Endringen er planlagt gjennomført høsten 2021. Konkurransetilsynet er orientert. Prosessen foregår i dialog med tillitsvalgte.