ASKO

Målet med samarbeidet mellom ASKO DRAMMEN og Lier kommune/Buskerudbysamarbeidet er å tilrettelegge for miljøvennlig transport og få flere til å la bilen stå hjemme når de reiser på jobb.

Klimanøytral bedrift

- Med denne avtalen viser ASKO at næringslivet kan bidra til mer miljøvennlig reising til og fra jobben. Dette vil gi både færre biler på veiene og lavere klimagassutslipp. I tillegg vil mer fysisk aktivitet være med å legge til rette for bedre folkehelse blant de ansatte, sier Ingebjørg Tofte som er rådgiver innen miljø og samfunn i Lier kommune.

For ASKO er denne samarbeidsavtalen viktig. - Vi tar skrittet videre for å nå målet vårt om å være en klimanøytral bedrift. Og med transportkampanjen "Reis smart ASKO» ønsker vi å gjøre det spennende og hyggelig for de ansatte å la bilen stå litt oftere, sier direktør Knut-Andreas Kran i ASKO DRAMMEN.

- Vil komme andre til gode

Samarbeidsavtalen inkluderer både kunnskapsinnhenting, kampanjer, fysiske tiltak som bedrer tilgjengeligheten for både gående og syklende og bedre informasjon om busstilbudet. Prosjektet vil ha stor overføringsverdi og kan gi synergieffekter i hele ASKO og til andre bedrifter i Buskerudbyområdet. Materialet og metodene som utvikles, vil formidles videre og kunne gjennomføres i andre bedrifter og kommuner.

Reis Smart

Reis Smart er et tiltak i regi av Buskerudbysamarbeidet i samarbeid med næringslivet, for økt satsing på kollektive og miljøvennlige transportformer for å minske bilbruk ved jobbreiser i de fem kommunene i Buskerudbyen (Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg). Samarbeidet med ASKO er det andre prosjektet i Reis Smart. Det første var i teknologiparken på Kongsberg.

ASKO har høye ambisjoner innenfor miljø, og et mål om å bli klimanøytral. Dette prosjektet er et delprosjekt i ASKO sin helhetlige Miljøstrategi.

Avtalen om samarbeidet underskrives av styreleder Torbjørn Johannson i ASKO og ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune under et arrangement hos ASKO DRAMMEN fredag 27. mai.