ASKO

KIT-akademiet ønsker å etablere en ledende opplæringsplass for bransjen. KIT-akademiet vil være en arena hvor våre kunder kan hente Kunnskap, Inspirasjon og Trygghet (KIT). KIT-akademiet skal styrke fagkompetansen gjennom bransjetilpassende kurs. Alle kan delta på kurs, kunde av ASKO eller ikke.

1. mars ble det første kurset gjennomført. Det første kurset var et såkalt «Smilefjeskurs» som omhandler det som skal til for å ha Trygg Mat i henhold til de retningslinjer som er gitt av Mattilsynet.

- Vi fikk veldig god respons på kurset fra deltakerne, og jeg er veldig fornøyd med tilbakemeldingene så langt. Etter hvert vil det bli mange ulike typer kurs å velge mellom. Vi skal bl.a. holde økonomikurs, vin- og ølkurs frem mot sommeren. Forhåndsinteressen for disse kursene er god, og jeg tror det betyr mye for kundene våre at ASKO engasjerer seg på dette området, sier Tore Trangmyr, Markedssjef verdiøkende tjenester i ASKO NORGE.

KIT har fire kurskategorier; mat, drikke, økonomi og trygg mat. Eksempler på kurs er «mat og vin i kombinasjon», «økonomi for ikke-økonomer» og «grunnkurs i hygiene».

Ønsker du å lese mer om KIT? Gå inn på nettsiden her.