ASKO

Eureca ansatte sammen

Fra det ble besluttet at Eureca engros skulle etableres til det ble lansert gikk det veldig fort. Det var mange tanker om hva konseptet skulle være og hvordan det ville fungere i praksis. På lanseringsdagen var spenningen først og fremst knyttet til hvordan kundene ville ta imot konseptet. 

Kundebehovene har hele tiden hatt Eurecas høyest prioritert. Det er der Eureca ønsker å skille seg ut i bransjen, og der selskapets suksess ligger. Eureca har jevnlig kundeundersøkelser, og er svært åpne for innspill. Mange av endringene som er innført disse to årene, kommer fra direkte kundeønsker. 

Både lørdagslevering og ekspresslevering er iverksatt etter ønske fra kunder. - Spesielt stolt er vi av ekspressleveringen vår der vi garanterer levering innen 90 minutter, sier daglig leder i Eureca, Ida Juliane Havnås. Dette er de mest populære leveransene for sjåførene våre, siden kundene ofte blir svært imponerte av hurtigheten og sjåførene har opplevd å bli møtt med applaus. Hittil er den raskeste leveringen etter bestilling på 21 minutter.

- Det har virkelig vært en spennende reise å få være med på dette fra start. Fra å være tre ansatte i begynnelsen, har vi bygget en organisasjon, fått opp et lager og satt opp fungerende IT-systemer. Det er både spennende og lærerikt å være med på, og ikke minst gøy å se at flere og flere kunder vil prøve oss ut, sier Havnås.

Eureca sitt konsept blir videreutviklet kontinuerlig, og det gjøres sammen med kundene og samarbeidspartnere. Eureca klarer å levere raskt på innspillene og endringstakten er høy. På denne måten blir konseptet til Eureca stadig bedre. Fra i fjor har Eureca mer enn doblet sin omsetning, og per dags dato har de registrert rundt 1200 kunder. 

- Vi har lagt rammene, så nå er det bare å vokse videre. Vi skal markere oss skikkelig i markedet, og få inn nye kunder hele tiden. Samtidig må vi ha fokus på å levere god service til kundene hver eneste dag, og opprettholde servicen i vekstperioden vi skal inn i. Hos oss er alle leveranser viktige, og vi skal bry oss like mye om hver eneste levering, fortsetter Havnås.

Les mer om Eureca engros på deres egne nettside her.