ASKO

Etter den tid har selskapet fått mange elektriske distribusjonsbiler og har et mål om 0-utslipp innen 2026. Alle distribusjonsbilene til ASKO NORGE leverer varer til matbutikker i Oslo-området.