ASKO

ASKOs lærlinger sammen med Samuel Massie

Målet med samlingen var å bygge stolthet av ASKO som arbeidsplass – der lærlingene skal oppleve at de er viktige for oss. Vi er en stor arbeidsgiver og hos oss er alle medarbeidere like viktige uansett rolle og funksjon.

Over 70 medarbeidere var med på samlingen og tilbakemeldingene fra deltakerne i etterkant har vært veldig gode. Så gode at vi skal gjennomføre dette hvert år.

Med oss denne dagen var blant annet Opplæringskontoret for service og samferdsel og Samuel Massie. Samuel er kanskje mest kjent som en av de som var med Jarle Andhøy på seilbåten Berserk, men har også deltatt på TV2 programmet Skal vi danse både som deltaker og programleder.

Det var et variert program under samlingen, med inspirerende innlegg, gruppearbeid, praktisk rettede konkurranser med en påfølgende festmiddag laget av Lærlingekompaniet.

Neste lærlingsamling vil være i 2018 hos ASKO AGDER.