ASKO

Torbjørn Johannson får utdelt pris fra Enova for sitt miljøengasjement
Enovas juryleder Audhild Kvam, prisvinner Torbjørn Johannson og adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova

Begrunnelse for at Torbjørn Johannson får prisen er at han går foran med å «investere i, og ta i bruk ny energi- og klimateknologi innen dagligvare og logistikkbransjen».

Ifølge Enova oppleves Johannson «som en personlig engasjert eier som tar risiko og fronter omstillingen til lavutslippssamfunnet for viktige bransjer med store utslipp».

– For at vi skal få til omstillingen til lavutslippssamfunnet, må noen være villig til å gå foran og investere i løsninger som er nye og uprøvde. Noen må tørre å ta risiko og satse fordi man mener klimaspørsmålet er viktig. Torbjørn Johannson er en slik person.

Juryleder Audhild Kvam

Johannson mottok prisen sammen med Bjørn Tore Orvik i Yara.

Enovaprisen deles ut årlig på Enovakonferansen. Prisen skal gå til den eller de som har arbeidet for energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp, har vært pådriver innenfor sin bransje, vært med på å utvikle eller igangsette energi- og klimaprosjekt og bidratt til livskraftig forandring.

Enovakonferansen er møteplassen for alle som investerer i energi- og klimateknologi. Her møtes spydspissene i offentlig og privat sektor for å diskutere løsningene som kan ta Norge til lavutslippssamfunnet.

Det var en ydmyk Torbjørn Johannson som mottok prisen tirsdag kveld. I sin takketale poengterte han at arbeidet med bærekraft, klima og miljø oppleves som svært meningsfullt.

- Ikke noe er mer meningsfullt enn å jobbe med disse spørsmålene. Det handler om våre barns fremtid. Mitt fag er logistikk som handler mye om tall og presisjon hvor jeg presumptivt skal bruke hjernen. I arbeidet med bærekraft, klima og miljø blir også hjertet og samvittigheten engasjert. Kombinasjonen hjerne og hjerte er uslåelig.

Torbjørn Johannson