ASKO

Hydrogenanlegget i ASKO MIDT-NORGE

Anlegget som åpner i dag, innebærer at hydrogen skal framstilles lokalt på anlegget i Midt-Norge, med energi fra bl.a. 9000 m2 solceller på taket til ASKO-lageret. Hydrogen skal brukes som drivstoff for distribusjonsbiler og trucker i egen virksomhet. Anlegget vil i full drift produsere over 300 kg hydrogen pr. døgn.

ASKO har søkt i markedet etter større distribusjonbiler med rekkevidde opp mot 500 km som kan benytte hydrogen som drivstoff. Valget falt på Scania. ASKO har bestilt fire treakslede chassiser på 26 tonn og 21 palleplasser. Distribusjonsbilene drives elektrisk med strøm fra brenselsceller som benytter hydrogen som drivstoff. Distribusjonsbilene er under produksjon, og vil bli levert høsten 2018.x

ASKO har de siste årene markert seg som en pioner i miljøarbeidet. Ikke minst har vi fått stor oppmerksomhet for våre solcelletak og elektriske distribusjonsbil. Med åpningen av produksjonsanlegget for hydrogen, befester ASKO sin posisjon som ledende aktør innen tiltak som reduserer klimautslipp. ASKO har en ambisjon om å bli klimanøytral. Ambisjonen innebærer at ASKO kun skal distribuere matvarer med fornybart drivstoff innen 2020. Hydrogenprosjektet til ASKO MIDT-NORGE er et viktig ledd på å nå denne ambisjonen.

Hydrogenteknologi har et stort potensiale som 0-utslippsalternativ for distribusjonsbiler på lengre distanser, mens elektriske distribusjonsbiler kan egne seg mer for bynær distribusjon. De første elektriske distribusjonsbilene er allerede i drift på norske veier.

Se olje- og energiminister Terje Søviknes sende sine gratulasjoner til ASKO.