ASKO

Studentene tar en bachelor og besøket var en del av kurset Logistics and marketing channels som professor Odd Gisholt holder på BI. Gisholt har tidligere vært på Vestby med en gruppe norske studenter, og ønsket nå å gjenta suksessen med en gruppe studenter fra blant annet Kina, Hong Kong, Østerrike, Hellas og USA.

Studentene fikk en presentasjon av ASKO med fokus på hva vi gjør for å:

Under omvisning i sentrallageret var det flere av studentene som bemerket både effektiviteten i anlegget i form av hastighet, de blide medarbeiderne og at det ser veldig ryddig og rent ut. Flere av studentene hadde vært på besøk på andre lager som slett ikke holdt ASKO sin standard.

Professor Odd Gisholt er en kjent meningsbærer innen norsk dagligvare, og at han kommer til ASKO med sine studenter er en anerkjennelse.