ASKO

Folk på kjøkkenet til KIT
På KIT-akademiet gjennomføres det mange ulike arrangementer, bl.a. ble det første NM i Community Catering arrangert her.

Nå som KIT-akademiet har blitt godkjent som prøvestasjon i kokkefaget innebærer det at det kan gjennomføres inntil fire fagprøver samtidig i KIT-akademiets lokaler.

- Vi har siden oppstarten vært opptatt av å tilby et bredt utvalg med kurs som er tilpasset de behov kjøkkenmedarbeidere har for oppdatering, inspirasjon og faglig påfyll. Du kan på mange måter si at det vi tilbyr i dag, er et resultat av tilbakemeldinger fra bransjen, sier markedssjef for verdiøkende tjenester i ASKO Servering, Tore Trangmyr.

Formell kompetanse
Det finnes mange dyktige kjøkkenmedarbeidere i Norge, men mange av disse mangler formell kompetanse. Det er jo mange fordeler ved å få formalisert dette gjennom et fagbrev, og det ønsker vi å bidra til gjennom å tilby teorikurs for praksiskandidater. - Målet med kurset er å gi deltakerne solid kunnskap og gode forutsetninger for å gjennomføre den teoretiske delen av fagprøven, forteller Trangmyr.

Muligheter
At den praktiske fagprøven nå kan gjennomføres hos oss, tror jeg vil gi trygge og gode rammer for en vellykket gjennomføring, fremhever Trangmyr.

- Vi har allerede en rekke praktiske kurs som man kan benytte seg av om man vil bli en bedre fagarbeider på et kjøkken. Om vi nå skal utvide dette tilbudet, er litt for tidlig å si noe om, men vi er hele tiden opptatt av å lytte til de tilbakemeldingene vi får fra kursdeltakerne våre. Vi er glad for godkjenningen som prøvestasjon og de mulighetene det gir, sier Trangmyr. Det vil gi grunnlag for å skape enda mer positiv oppmerksomhet om kokkeyrket og alt det omfatter.

Et viktig mål for ASKO Servering og KIT-akademiet, er å bidra til økt rekruttering til kokk- og servitørfaget. KIT-akademiet ble etablert i 2015 og har siden den gang utviklet seg til å bli en viktig arena for faglig utvikling.