ASKO

finansminister Trygve Slagsvold Vedum foran ASKOs elektriske lastebil

Da han besøkte ASKO på Kalbakken mandag morgen fikk han klart svar på spørsmål om hva som skal til for å få fart på det grønne skiftet i transportsektoren.

- Vi trenger forutsigbarhet slik at vi kan gjennomføre store miljøinvesteringer knyttet til transport. Vi mener også at støtten fra Enova bør økes slik at forskjellen mellom å kjøpe en vanlig lastebil og for eksempel en elektrisk lastebil blir mindre. Dessuten bør det bli gratis å passere i bomringene for lastebiler som går på biogass, sa konsernsjef Runar Hollevik.

Konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, adm.dir. i ASKO Tore Bekken og direktør for transport i ASKO Svein Sollie foran en av ASKOs batterielektriske lastebiler på Kalbakken.

Den nye Regjeringen har foreslått å kutte avgiften på biodiesel mer enn det den forrige regjeringen la opp til.

- Det er bra at avgiften på biodiesel reduseres, men den bør ytterligere ned, sa ASKO-sjef Tore Bekken, som i tiden som kommer skal kjøpe en rekke nye nullutslipp-lastebiler. I løpet av 2026 skal alle våre 700 lastebiler være utslippsfrie. Biodiesel er kun aktuelt i en overgangsperiode.

Konsernsjef Runar Hollevik og ASKO-sjef Tore Bekken var vertskap for finansministeren da han besøkte ASKO på Kalbakken. Bakgrunnen for besøket var at Vedum ville se og lære mer om hva som skal til for at tungtransporten skal bli mer miljøvennlig. Han fikk også en liten prøvetur med en elektrisk lastebil.

Finansministeren fikk også en statusrapport på situasjonen i dagligvaremarkedet, og særlig grensehandelen. Vedum er opptatt av tiltak som kan redusere graden av dagligvarehandel hos søta bror.