ASKO

Prisen går til den eller de som i særlig grad har utmerket seg innen fagfeltene logistikk og transport. 

Det er 48. gang prisen deles ut, og i juryens begrunnelse finner vi ord som «miljø», «klima» og «bærekraftig» samt at ASKOs nyvinninger på lastebilsiden ble nevnt. I tillegg anses ASKO å være et av landets mest spennende selskaper i et logistikkperspektiv. Eirill Bø fra Handelshøyskolen BI overrakte prisen. 

Torbjørn takket for prisen, men tilføyde at den var helt ufortjent. - Jeg sitter litt oppe i «tåkeheimen» og prøver å stake ut en kurs for ASKO og stille tydelige forventninger, men det er folka mine som gjør jobben og som ville vært mer fortjent til prisen», sa Torbjørn. Han sa videre – med spesiell hilsen til alle de yngre logistikkstudenten i salen – at det er viktig å slippe medarbeiderne ut på dypt vann, la dem prøve seg, gi dem sjanser og muligheter og la dem begå tabber. Det er ofte gjennom feil vi bryter grenser. 

- Det er en svært verdig vinner, sa fjorårets vinner og medlem av årets jury, Dag Mejdell. Vi har jobbet sammen med ASKO og det er lett å se at både Torbjørn og selskapet er tungt engasjert i arbeidet med å bli klimanøytrale. Jeg kjenner ham som en meget god samarbeidspartner og en som er svært dedikert til det arbeidet som gjøres. ASKO er en bedrift som ønsker å gå foran, og det er viktig at noen nettopp gjør det, fortsatte Mejdell.