ASKO

- Alt for mye spisbar mat går rett i søpla. Det er et samfunnsproblem og et miljøproblem som vi skal bidra til å løse. Det er når man står sammen at man kommer lengst. Når hele verdikjeden nå har forpliktet seg med myndighetene i ryggen, er jeg optimistisk til at vi kan utrette mye, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen.

En viktig del av bransjeavtalen blir å samarbeide på tvers der det er hensiktsmessig.
- Alle skal jobbe med egne tiltak, men jeg tror det ligger en stor merverdi i at aktører fra primærnæringen, leverandørleddet og handelen finner sammen i tiltak som reduserer matsvinnet. Denne avtalen er en katalysator for gode samarbeid, sier Hollevik.

Han undertegnet tilslutningserklæringen på vegne av selskapene som er eid av NorgesGruppen, deriblant dagligvarekjedene KIWI, MENY, SPAR, Joker, grossistselskapet ASKO og produsenter som Unil, Bakehuset, Matbørsen og Joh Kaffe. NorgesGruppens selskaper har mål om å halvere matsvinnet allerede innen 2025, og er på god vei med tiltak som riktig vareflyt, nedprising av produkter som er i ferd med å gå ut på dato, overskuddsmat til veldedige organisasjoner og annet.

- Vi har satt et konkret og offensivt mål, og selv om vi i løpet av de siste årene har gjort mye på området, må vi skru tempoet kraftig opp. Å kaste mat er ikke bra for verken lommeboka, miljøet eller samfunnet, derfor er det en prioritert del av vårt bærekraftsarbeid. Alle er mot å kaste mat, og det å spre kunnskap og god matforståelse er en viktig del av arbeidet, sier Hollevik. 

I bærekraftsrapporten 2016 kan du lese om hvordan NorgesGruppen skal nå ambisjonen om å bli bærekraftig og klimanøytral.