ASKO

Solcelleanlegget vårt består av 4.308 paneler, og dekker et areal på hele 9.000 m2. Vi tester samtidig ut ny teknologi, en såkalt "weight-watcher", som overvåker snøbelastning og iverksetter snøsmelting om nødvendig.

Prosjektet er støttet av Oslo kommune, Klima- og energifondet.