ASKO

Matavfall som ligger på et bord og i en papirpose

KuttMatsvinn2020 var et initiativ fra NorgesGruppen og ASKO som ble presentert for bransjen under Kunde- og leverandørdagene i 2017. Det historiske samarbeidsprosjektet er nå avsluttet etter fire år med gode resultater. 

Sentrale aktører og innkjøpskjeder går nå sammen med Matvett om å lede arbeidet videre med å fortsette å kutte matsvinnet i serveringsbransjen.

Målet med intensjonsavtalen er å videreføre arbeidet etter KuttMatsvinn-prosjektet og å kunne følge opp serveringsstedene med en velutstyrt verktøykasse når serveringsbransjen er tilbake i full aktivitet. Så langt har følgende aktører signert tilslutningsavtalen; ASKO, ISS, Asko, Nortura, BAMA, Equinor, NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, Baker- og konditorbransjens landsforening, NHO Service og Handel, Knif, Nores Innkjøpsorganisasjon og SIN Innkjøpssamarbeid.

Prosjektet, KuttMatsvinn2020, har gjennom de siste 4 årene skapt et viktig fundament for arbeidet i serveringsbransjen med tydelige definisjoner, indikatorer, system for måling og rapportering, verktøy for opplæring og kommunikasjon med gjester samt deling av beste-praksis i bransjen.

Forebygging av matsvinn gir trippel gevinst. Økt lønnsomhet for bedriften, redusert belastning på klima, og et tryggere matfat for en økende befolkning. Til sammen oppnådde deltakerne i KuttMatsvinn2020 en matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2 ekv.

- KuttMatsvinn2020 har bevist at det nytter å samarbeide om viktige utfordringer som matsvinn er for både økonomi, klima og miljø og for samfunnet. Det kommer en tid etter pandemien og det er viktig å fortsette det gode arbeidet. Investeringer som gjøres i dag for å heve ansattes kompetanse og bevissthet rundt matsvinn, vil komme til nytte når bransjen er i full gang igjen, sier Morten Karlsen fra NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.