ASKO

Økonomisjef i ASKO NORGE, Aleksander Jørgenrud, står på taket til ASKO NORGE AS omringet av solceller

ASKO NORGE har siden 2013 samarbeidet med Oslo kommune i Næring for klima. I den anledning ble ASKO invitert til å dele vår historie i forbindelse med at Oslo fikk prisen og er Årets miljøhovedstad i 2019.

ASKO NORGE har to bygninger med tilsammen 15 000 kvadratmeter solcellepanel. Det er 7600 paneler på hvert tak. I året lager disse takene strøm nok til å forsyne 75 norske eneboliger med strøm.

Solcellepanelene var bare første skritt på veien til å bli selvforsynt med elektrisitet. Andre skrittet ble tatt i mars 2018, da ASKO åpnet sitt eget vindkraftanlegg i Rogaland. Dette anlegge skal produsere 2/3 av det rene energibehovet til ASKOs anlegg over hele Norge, mens solceller dekker resten. Nå er det å elektrifisere transporten som er neste skritt.

For to år siden kjøpte ASKO Norges første elektriske distribusjonsbil. Målet er at alle ASKOs cirka 600 lastebiler innen 2026 skal gå på strøm eller hydrogen.

Les også Oslo kommunes sak om ASKO sin solcellesatsing.