ASKO

Et lasteskip som frakter to sjødroner på sjøen

Sjødronene startet sin reise fra Cochin i India 28. juni i år og ble lastet om bord på Yacht Servant. Yacht Servant er en såkalt heavy lifter som er et stort fartøy på 214 meter med den egenskapen at det kan senke seg ned i sjøen for å flyte på og av sin last.

Det er i all sannsynlighet første gang et slikt fartøy, som opereres av Sevenstar Exceptional Marine Transport, har besøkt Oslofjorden.

Yacht Servant seilte opp langs østkysten av India før den krysset Arabiahavet, den seilte igjennom Suezkanalen, krysset deretter Middelhavet og Biscayabukten før den seilte gjennom den engelske kanal med kurs for Horten.

Fartøyet ankom Falkensteinbukten nord for Horten på morgenen tirsdag 9. august, og ble senket ned tidlig onsdag 10. august. Samme dag ble de autonome sjødronene tauet inn til Horten Industripark hvor gjenstående arbeid og tester skal utføres.

Den første av sjødronene blir flyttet til Moss Havn 29. august hvor tester mot land-infrastrukturen skal gjøres. Sjødrone nummer 2 flyttes til Moss Havn senest den 14. september for å være på plass til dåp av våre sjødroner 15. september.

Det er planlagt oppstart av drift i uke 38 med ASKO TRANSPORT sine traller. ASKO OSLOFJORD vil begynne å bruke sjødronene noen uker senere. I starten vil kun turer tilpasset distribusjon for ASKO OSLOFJORD i Østfold prioriteres for å sikre en god oppstartperiode.

Fartøyene vil være bemannet i 2 år før vi forventer at de skal seile ubemannet over Oslofjorden tilknyttet en helelektrisk 0-utslipps transportkjede.

Les mer om ASKO MARITIME her.

Kontakt:

Kai Just Olsen
Daglig leder ASKO MARITIME AS
m: 941 35 270 | e: