ASKO

rogress Pride»-flagg med ASKO logo i midten
ASKO stiller seg bak Pride-markeringen fordi det fremdeles er behov for større aksept overalt i verden, vi ønsker også at alle medarbeidere skal kunne være hele seg på jobb hos ASKO.

Arbeidsmiljøet i ASKO skal være inkluderende. Derfor er det viktig for oss å opprettholde og tilrettelegge for et inkluderende arbeidsmiljø der alle kan være seg selv. 

På vei til å bli en arbeidsplass med enda større rom og aksept for alle, vil vi som selskap ta steg for å sikre at vi ivaretar alle våre medarbeidere. Som et første steg på veien ønsker vi i år å tydelig vise vår støtte til Pride-markeringen i juni.

ASKO har medarbeidere fra hele verden og med mange ulike bakgrunner og erfaringer. Det gir oss klare fordeler og ressurser. Stort mangfold og bred forståelse av verden gjør at vi tenker forskjellig og dermed kan utforske problemstillinger forskjellig. Det styrker kreativitet og innovasjon og gir oss mulighet til å oppnå våre ambisjoner og resultater.

Vi har derfor lenge vært tydelige på at mangfold og inkludering er helt grunnleggende verdier i ASKO. Samtidig vet vi at vi fortsatt har mye å lære.

Alle våre medarbeidere skal føle seg trygge, velkomne og akseptert hos oss – uansett hvem de er, hvor de kommer fra, hva de tror på, hvem de elsker, eller hvilke pronomen de bruker. I ASKO har vi nulltoleranse for diskriminering og trakassering.

Vi ønske alle, både kunder og medarbeidere, en riktig flott og meningsfull Pride-markering.

Happy Pride!